13-15 listopada 2019 r. odbyła się w Krakowie IV Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD’ 2019, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie.

Tematyka Konferencji obejmowała nowoczesne rozwiązania projektowe i materiałowo-technologiczne stosowane we współczesnych polskich realizacjach.

Nad doborem tematyki i kształtem merytorycznym prezentowanych referatów czuwał Komitet Naukowy, który pracował pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Kazimierza Flagi dra h.c. multi. Komitetem Organizacyjnym, podobnie jak podczas trzech poprzednich konferencji, kierował mgr inż. Stanisław Nowak – dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego o/ Małopolskiego PZITB w Krakowie.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk, marszałek Województwa Małopolskiego, JM rektor Politechniki Krakowskiej, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Mirosław Boryczko. Sponsorami Konferencji zostały firmy: Schöck, Triflex, USTM, Dlubal, Geocontrol, Marcopol, Radcrete.
Wystąpienia autorów referatów pogrupowane zostały w sześć tematycznych sesji:
•    problemy architektoniczno-budowlane w inżynierii lądowej,
•    problemy infrastruktury współczesnych miast,
•    technologia betonu,
•    nowoczesne technologie w budownictwie,
•    nowoczesne wyzwania architektoniczno-konstrukcyjne,
•    problemy utrzymania budynków i obiektów.
Wygłoszono 33 referaty, w tym 6 prezentacji firmowych, które dotyczyły szeroko rozumianej aplikacji nowoczesnych technologii we współczesnym budownictwie.

Na szczególną uwagę zasługuje I sesja Konferencji, w której przedstawiono aktualne problemy inżynierii lądowej. Sesję tą otworzył referat autorstwa prof. Andrzeja Flagi Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery wymuszającego przewietrzanie obszarów zurbanizowanych. W referacie przedstawiono niezwykle aktualne zagadnienie walki ze smogiem na przykładzie aglomeracji krakowskiej – przy pomocy nowatorskiej technologii tzw. kominów przewietrzających – badania prowadzone są w laboratorium wiatrowym Politechniki Krakowskiej.

Kolejna prezentacja w tej sesji – autorstwa prof. Tomasza Błaszczyńskiego – dotyczyła prezentacji realizacji pierwszego w Europie zeroenergetycznego i zeroemisyjnego obiektu biurowo-produkcyjnego Smart Building Center w Jasinie koło Poznania. Zagadnienia te są niezwykle istotne w dobie zrównoważonego rozwoju i bez wątpienia przybliżyły uczestnikom Konferencji problematykę certyfikacji BREEM i LEED obiektów z powierzchnią biurową i produkcyjną przeznaczoną do wynajęcia.

Niezwykle interesujący wykład na temat znaczenia modelowania w praktyce inżynierskiej zaprezentował prof. Jan Słyk – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zwieńczeniem pierwszej sesji Konferencji był wykład dr inż. Wioletty Jackiewicz-Rek – prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, który poświęcony został najnowszym osiągnięciom współczesnej technologii betonu. W czasie prezentacji zostały zaprezentowane różne możliwości betonu – jak np. walka ze smogiem, niespotykane możliwości w zakresie modyfikacji otoczenia – betony przeźroczyste, fotobetony, betony z kruszywem fluorescencyjnym. Materiały te już znajdują szerokie zastosowanie w kreowaniu przestrzeni, co zostało zobrazowane na przykładzie wielu krajowych realizacji.

Pozostałe referaty dotyczyły m.in. zagadnień materiałowych, szczególnie z zakresu nowoczesnej technologii betonu z uwzględnieniem jego właściwości jako podstawowego materiału konstrukcyjnego we współczesnym budownictwie, jak również zagadnienia kontroli jakości w ujęciu aktualnych norm i przepisów branżowych. Z kolei prof. Maria Kaszyńska zaprezentowała możliwości druku 3D w budownictwie.
W trzecim dniu Konferencji zaprezentowane zostały referaty poświęcone zagadnieniom zastosowania nowatorskich technik budowlanych i badawczych do oceny właściwości i przewidywania trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych.

Tradycją jest, że w trakcie Konferencji prezentowane są zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni architektonicznej miast. Kluczowy referat w tym zakresie zaprezentowała prof. Krystyna Januszkiewicz – Nowoczesne struktury bioniczne w architekturze i konstrukcji.

Na zakończenie każdej sesji prowadzona była dyskusja merytoryczna nad przedstawianymi prezentacjami, która często przenosiła się w kuluary. Wszystkie zaprezentowane w czasie obrad referaty zostały wydrukowane w obszernym, liczącym 275 stron wydawnictwie konferencyjnym.

W Konferencji udział wzięło ponad 200 uczestników wywodzących się ze środowiska inwestorów, projektantów i rzeczoznawców budowlanych oraz przedstawicieli urzędów nadzoru budowlanego i środowiska naukowego.
W zgodnej ocenie uczestników oraz Członków Komitetów Naukowego i Organizacyjnego Konferencja o zaprezentowanej tematyce jest potrzebna środowisku inżynierów budownictwa, dlatego organizatorzy już dzisiaj zapraszają na V jubileuszową Konferencję TECH-BUD, która planowana jest na jesień 2021 roku.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij