Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Zbigniew Tabor, wiceprezes PKD, dyrektor ZDW w Katowicach otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zbigniew Tabor został uhonorowany za wybitne zasługi dla rozwoju drogownictwa. Z jego inicjatywy został zreformowany Zarząd Dróg Wojewódzkich, którym kieruje do dziś. W tym czasie instytucja ta stała się ważnym ośrodkiem wdrażania nowatorskich rozwiązań w technice drogowej, wykorzystywanych następnie na sieci dróg krajowych i innych zarządców. Jednostka ta stała się jedynym zarządem dróg w kraju, który posiada nowoczesny system przepisów technicznych, zgodnych z normami Unii Europejskiej. Ogólnie dostępne Wytyczne są wykorzystywane w działalności innych polskich zarządców dróg.

Od 2013 r. Zbigniew Tabor organizuje Międzynarodową Konferencję „Śląskie Forum Drogownictwa”, które jest platformą wymiany doświadczeń wiodących ośrodków badawczych i praktyków z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów europejskich.

Zbigniew Tabor jest także przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, członkiem Komitetu Technicznego nr 212 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem rady naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Od 2013 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. Na czele Orderu Odrodzenia Polski stoi Kapituła, którą tworzą Wielki Mistrz Orderu i ośmiu członków Kapituły. Prezydent jest Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Order został ustanowiony 4 lutego 1921 r. W ścisłym rozumieniu słowo ,,Order" opisuje nie przedmiot, ale instytucję, w której szeregi wstępują wyróżnieni. Nadawany jest on przez władze państwowe w imieniu wszystkich obywateli.

Źródło i fot.: kongresdrogowy.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij