Firma ULMA jako pierwsza w branży deskowań w Polsce uzyskała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania BHP według międzynarodowej normy ISO 45001:2018.

Norma określa wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zawiera wskazówki pozwalające na zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym, a w konsekwencji zapewnienie ochrony zdrowia pracowników m.in. dzięki proaktywnemu działaniu na rzecz poprawy warunków pracy. 

Jest to kolejny certyfikat ISO związany z systemem zarządzania, który posiada ULMA. Firma od lat konsekwentnie dba o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy, ochronę środowiska i poprawę jakości, co ma bezpośrednie przełożenie na korzyści dla Klientów.

Nowa norma, w porównaniu do wcześniejszych standardów, które docelowo ma zastąpić – BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001, dostrzega kontekst organizacji w zarządzaniu systemem BHP. Wymaga od niej analizy wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji i systemu oraz wskazuje na konieczność uwzględniania ryzyka i szans dotyczących zarówno pracowników, innych zainteresowanych stron, jak i samej organizacji. Norma ISO 45001:2018 podkreśla rolę przywództwa i aktywnego współudziału pracowników lub ich przedstawicieli w zarządzaniu BHP, kładzie również nacisk na integrację systemu z innymi procesami biznesowymi.

Aktualnie wprowadzony standard pozwoli na uzyskanie kompatybilności z nowymi normami w zakresie zarządzania jakością oraz środowiskowego, co przełoży się na łatwiejszą integrację wszystkich trzech systemów wewnątrz organizacji.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij