25-26 sierpnia 2020 r. we Wrocławiu odbędzie się kolejne Seminarium Warsztatowe Drogi Publiczne. Obejmować będzie zasięg Polski południowo-zachodniej (województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie).

Lokalizacja:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
25.08.2020
Data zakończenia:
26.08.2020
Strona www:
https://seminar...

Cel seminariów

Seminaria Warsztatowe to cykl szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej inwestycjami miast, gmin i powiatów. W ramach szkoleń porównane zostaną efektywności wybranych technologii i ich kosztorysy, a także przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych.

Dodatkowo szkolenia umożliwią nabycie wiedzy z zakresu wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wyboru nawierzchni drogowych oraz chodnikowych, a także ich utrzymania. Omówione zostaną takie zadania zarządcy jak: utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń.


Grupa docelowa

- zarządcy dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich,
- pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych odpowiedzialni za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie,
- osoby odpowiedzialne za utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych,
- przedstawiciele zarządcy odpowiedzialni za opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.

Korzyści

- wzrost kwalifikacji i podniesienie poziomu wiedzy technicznej,
- rozwój w zakresie zarządzania dofinansowanymi projektami,
- wzrost umiejętności definiowania zadań.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij