Wystartowała XXIV edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu ,,Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" skierowanego do samorządów, inwestorów prywatnych, wykonawców i projektantów.

Ta trwająca nieprzerwanie rywalizacja z tradycją sięgającą 1996 r. z każdą edycją buduje swój prestiż, powiększając liczbę uczestników i grono zwycięzców oraz wyróżnionych.

,,Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2020 r. wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Patronat medialny nad Konkursem sprawują m.in.: Dziennik Rzeczpospolita, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Czasopismo Mosty, Magazyn Autostrady, Wydawnictwo Polcen, Serwis Muratorplus, Polish Market.
W edycji XXIV można zgłaszać obiekty w dwóch głównych kategoriach: nowe oraz modernizowane obiekty, których modernizację, budowę zakończono do końca I kwartału 2020. W każdej z głównych kategorii można zgłaszać obiekty:
- mostowe,
- mieszkalne,
- hotelarsko-turystyczne,
- przemysłowe i inżynieryjne,
- użyteczności publicznej,
- szkolnictwa,
- kultury, sportu, zdrowia i rekreacji,
- ochrony środowiska,
- zabytkowe,
- elewacje i termomodernizacje,
- najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz,
- rewitalizacje obszarów i zespołów urbanistycznych,
- modernizacje dróg,
- obiekty zieleni,
- nowe obiekty.

Termin nadsyłania zgłoszeń 29 lutego 2020 r.

Więcej informacji: modernizacjaroku.org.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij