6-8 listopada 2019 r. w Jeleniej Górze odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna Dynamika Obiektów Infrastruktury Transportowej Dyntrans.

Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, rektor Politechniki Wrocławskiej Cezary Madryas oraz honorowy przewodniczący UIC Adam Wielądek. W trakcie konferencji wygłoszono 19 referatów, których wysłuchało 80 uczestników. Zostały one podzielone na pięć sesji tematycznych. Poruszono wiele istotnych tematów, m.in.: dynamikę obiektów mostowych, tuneli, zagadnienia dynamiki kolei dużych prędkości, kontrolę drgań i monitoring konstrukcji. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej omówił BIM w inspekcji mostów, a Jan Bień z Politechniki Wrocławskiej – dynamiczne badania terenowe w diagnostyce i monitorowanie obiektów mostowych. Czesław Machelski z Politechniki Wrocławskiej przybliżył uczestnikom oddziaływania dynamiczne pojazdów kolejowych na mostowe obiekty o kształcie łukowym, a Marek Szafrański z Politechniki Gdańskiej – wpływ sposobu odwzorowania pojazdu szynowego na odpowiedź dynamiczną przęsła mostowego. Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z potrzebami i wzajemnymi oczekiwaniami środowiska naukowego oraz gospodarczego w związku z przystosowaniem sieci kolejowej i sieci dróg do zwiększonych prędkości i obciążeń. Prelegenci zaprezentowali koncepcje metod obliczeniowych i pomiarowych, wyniki badań numerycznych i eksperymentalnych oraz prac wdrożeniowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij