XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona przepustom i przejściom dla zwierząt odbyła się 10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie.

Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie – począwszy od kwestii lokalizacji, przez projektowanie, budowę i utrzymanie. Po raz pierwszy w długiej historii Świątecznych Konferencji Naukowo- Technicznych edycja XIII rozpoczęła się warsztatami. Ich ukoronowaniem, a jednocześnie możliwością ugruntowania wiedzy teoretycznej, były zajęcia praktyczne – ćwiczenia z projektowania optymalnego zagospodarowania przejść dla zwierząt na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatorów. Panel dyskusyjny służący omówieniu wybranych, zaprojektowanych przez uczestników warsztatów rozwiązań, stał się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poszerzania horyzontów.

W ciągu dwóch dni konferencji odbyły się cztery sesje tematyczne, w trakcie których w sposób kompleksowy ujęto zagadnienia związane z przepustami i przejściami dla zwierząt w postaci 16 wystąpień. Nad przygotowaniami i przebiegiem konferencji czuwał 19-osobowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem profesora Adama Wysokowskiego – spiritus movens Świątecznych Konferencji Naukowo-Technicznych poświęconych przejściom i przepustom dla zwierząt, organizowanych z jego inicjatywy od 1992 r. W trakcie uroczystej kolacji sponsorom wręczono pamiątkowe dyplomy, które otrzymały firmy: ViaCon Polska, HABA- -Beton, TITAN POLSKA Sp. z o.o. oraz ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. (sponsorzy srebrni), a także MC-Bauchemie Sp. z o.o. (sponsor brązowy). Partnerem motoryzacyjnym wydarzenia było Subaru Import Polska Sp. z o.o.

Doniosłość spotkania potwierdzają ponadto udzielone patronaty honorowe – Andrzeja Adamczyka, ministra Infrastruktury, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki, JM rektora AGH, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, JM rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Tomasza Żuchowskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Patronami branżowymi byli: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, PAN Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej KILiW, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Oddział Kraków. Zwieńczeniem spotkania było zebranie wniosków. Dotyczyły one m.in. potrzeby pilnego opracowania katalogu typowych konstrukcji przejść dla zwierząt, możliwości wydzielenia specjalnego funduszu na infrastrukturę ochrony środowiska czy konieczności uporządkowania i ujednolicenia definicji przepustów oraz przejść dla zwierząt. Ponadto postulowano m.in. o opracowanie wytycznych do projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt, z uwzględnieniem interdyscyplinarnej wiedzy, oraz uporządkowanie sposobów pomiarów migracji zwierząt przez przejścia. Wnioski dotyczyły także ograniczenia do minimum karczowania lasów przy budowie przejść dla zwierząt, lokalizowania przejść górnych nad ciągami komunikacyjnymi budowanymi w wykopie, prawnej ochrony przejść dla zwierząt czy ustalenia ścieżki postępowania w przypadku potrzeby ochrony kolejnych gatunków. Wszystkie wnioski zostaną zamieszczone w publikacji konferencyjnej oraz przekazane do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Klimatu.

Maria Szruba
fot. nbi med!a


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij