W sklepie dlaspecjalistow.pl pojawiła się elektroniczna wersja książki ,,Projektowanie mostów według Eurokodów" przygotowana przez uznanych w branży specjalistów.

13 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza przedmiotowe rozporządzenie, jest bezwzględny obowiązek projektowania drogowych obiektów mostowych na podstawie zharmonizowanych norm europejskich, tj. Eurokodów. Wynika to wprost ze zmienionych § 150 i § 151 rozporządzenia, wprowadzających europejskie klasy obciążenia mostów wraz z krajowymi współczynnikami dostosowawczymi. Wejście w życie rozporządzenia zakończyło prawie 10-letni okres „przejściowy”, w którym inwestor lub projektant dość dowolnie stosowali stare lub nowe normy lub ich kompilację.
 
Zapraszam do lektury całej książki.
 
Tomasz Siwowski
Politechnika Rzeszowska

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij