GDDKiA ogłosiła, że do 22 kwietnia można składać oferty w przetargu na remont trzech mostów – w miejscowościach: Nowa Dęba, Klecie, Radymno.

Postępowanie obejmuje trzy zadania:

Część 1. – remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba, w ciągu DK9 Radom – Rzeszów w km 142 + 657;

Część 2. – rmont mostu przez rz. Gogołówka w m. Klecie w ciągu DK73 Wiśniówka – Jasło w km 149 + 546;

Część 3. – remont mostu przez rz. San w m. Radymno, w ciągu DK94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 667 + 477.

Konieczność przeprowadzenia robót remontowych spowodowana jest istniejącymi uszkodzeniami nawierzchni jezdni, nawierzchni kap chodnikowych oraz pozostałych elementów wyposażenia obiektów jak np. ubytki betonu na obiekcie czy uszkodzenia systemu odwodnienia, barier, gzymsów, balustrad.

Zamówienie obejmuje realizację robót tzw. połówkami, czyli z zachowaniem jednokierunkowego ruchu kołowego w trakcie prowadzenia robót. Roboty będą polegały na:

- rozbiórce wyposażenia i niezbędnych elementów konstrukcyjnych na połowie obiektu,

- remoncie połowy istniejącego obiektu i dojazdów,

- przełożeniu ruchu na wyremontowaną połowę obiektu,

- rozbiórce elementów na pozostałej części obiektu i dojazdów,

- remoncie drugiej części obiektu wraz z dojazdami.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz kryteria pozacenowe: okres gwarancji (20%) i termin realizacji (20%).

Planowany termin realizacji zamówienia to maksymalnie listopad 2020 r.


Źródło i fot.: gddkia.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij