W przetargu na dokończenie robót drogowych na trasie głównej obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 została wybrana firma PORR S.A.

Zwycięska oferta opiewa na 87,3 mln zł. Wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w ciągu 5 miesięcy. Wśród prac, jakie zostały do zrealizowania, są: wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, niższych warstw bitumicznych na fragmencie pomiędzy węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ, wykonanie brakujących elementów odwodnienia na początkowym etapie obwodnicy. Oprócz tego przeprowadzone zostaną roboty przy obiektach mostowych znajdujących się w ciągu obwodnicy.

Jeżeli pozostali oferenci nie wniosą w ciągu 10 dni odwołania od wyniku przetargu, dokumentacja przetargowa trafi do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a później będzie mogła zostać podpisana umowa.

Dokończenie prac na obwodnicy zostało podzielone na mniejsze przetargi. GDDKiA jest w trakcie procedur przetargowych dla pozostałych zadań. Planowany termin oddania drogi do użytku to koniec 2020 r.

Źródło i fot.: gddkia.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij