12.05.2020 r. w wieku 95 lat zmarł prof. Kazimierz Wysiatycki.

Prof. Wysiatycki był wybitnym mostowcem, jednym z pierwszych stosujących metody numeryczne. Podczas swojej wieloletniej pracy wprowadzał najnowsze technologie w dziedzinie betonów sprężonych i dźwigarów powierzchniowych.

Profesor urodził się w 1925 r. w Sędziszowie Małopolskim. W latach 1946-1951 studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej. Już w 1950 r. rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Budowli, a po uzyskaniu dyplomu przeniósł się do Katedry Teorii Mostów i Budowy Mostów Stalowych kierowanej przez prof. Błaszkowiaka. W 1957 r. uzyskał stopień doktora na Politechnice Gdańskiej, a w 1965 r. stopień doktora habilitowanego na Politechnice Krakowskiej. Od 1957 r. pracował jako adiunkt, w 1965 r. został docentem, a w 1975 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 1965-1971 był prodziekanem, a w latach 1981-1984 dziekanem na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. W latach 1979-1986 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Komunikacyjnej, a w latach 1977-1979 oraz 1986-1996 kierownika Katedry Mostów. Pod koniec lat 60. był również opiekunem Katedry Kolejnictwa z ramienia Rady Wydziału.

Obszarem działalności naukowej Profesora były zagadnienia mechaniki budowli w mostownictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie metod numerycznych. Oprócz prac z teorii sprężystości był współautorem kilku norm mostowych. Współpracował z przedsiębiorstwami wykonawczymi przy realizacji wielu mostów w Polsce, a także z Pracownią Badań Terenowych Katedry Mostów w dziedzinie pomiarów tensometrycznych, co doprowadziło do wprowadzenia najnowszych technologii w dziedzinie betonów sprężonych i dźwigarów powierzchniowych.

W czasie swojej działalności wykształcił wielu inżynierów mostownictwa – był m.in. promotorem 6 doktoratów i recenzentem kilkunastu przewodów doktorskich, a także wniosków o nadanie tytułu profesora i doktora honoris causa. W latach 1974-1979 był członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w latach 1991-1996 ekspertem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Był również honorowym członkiem Związku Mostowców RP. Za swoją wybitną działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.


Źródło: pg.edu.pl, Zespół Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej
fot.: A. Banaś


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij