Firma Budimex złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Oświęcimia, która pozwoli na przyspieszenie podróży do granicy państwa w Zwardoniu, lotniska w Pyrzowicach oraz autostrady A1.

W przetargu dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK44 klasy GP)” wpłynęło 10 ofert. Kryterium wyboru stanowiły cena, termin wykonania i okres gwarancji. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Budimex, która zobowiązała się do skrócenia terminu realizacji o 3 miesiące, przedłużenia okresu gwarancji o 5 lat oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę – 467 674 827,51 zł brutto. Jeżeli nie wpłyną odwołania, w czerwcu zostanie podpisana umowa.

Wśród zadań, które wykonawca będzie miał do wykonania, należy wymienić przede wszystkim projekt i budowę dwujezdniowej drogi krajowej klasy GP – obwodnicy Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie od S1 do istniejącej DK44. Wykonawca będzie musiał również uzyskać wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, a także opracować dokumentację powykonawczą oraz uzyskać decyzje o pozwoleniu na użytkowanie drogi.

Droga będzie przebiegać blisko byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, dlatego wykonawca będzie musiał w sposób szczególny potraktować ten fragment drogi. Opracowany został „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz-Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo zostały opisane uwarunkowania lokalizacji i rozwiązania elementów drogi oraz sformułowano zalecenia dla wykonawcy, które trzeba wdrożyć podczas realizacji inwestycji. Priorytetem jest zapewnienie bezkonfliktowego funkcjonowania „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

Docelowo droga S1 będzie mieć 135 km długości. Będzie stanowić element VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Znajduje się w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń”. Zadanie zostało podzielone na cztery odcinki. Odcinek I biegnie od węzła Kosztowy II do węzła Oświęcim (bez węzła) i w jego zakres wchodzą: droga ekspresowa o długości ponad 12 km, obwodnica Bierunia o długości 2,1 km, trzy węzły – Kosztowy II, Lędziny, Bieruń oraz MOP-y. Trwa procedura przetargowa. Odcinek II zaczyna się węzłem Oświęcim i przebiega do Dankowic, obejmując ponad 15-kilometrową drogę ekspresową oraz trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze. Umowa na budowę tego odcinka została podpisana 14 maja 2020 r. Odcinek III biegnie od Dankowic do węzła Suchy Potok. Droga ekspresowa w tym odcinku będzie miała ok. 12 km. Znajdą się tu dwa węzły drogowe (Suchy Potok, stara Wieś) oraz MOP-y. Odcinek jest obecnie w procedurze przetargowej. Odcinek IV, w którym znajduje się obwodnica Oświęcimia, będzie miał długość ok. 9 km. Znajda się w nim również trzy mosty – na Wiśle, Sole oraz Młynówce, oraz wiadukt kolejowy.

Zadanie powinno zostać wykonane w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli zakończenie jest planowane  w 2024 r. Obwodnica znajduje się w dwóch województwach: małopolskim i śląskim, w powiatach oświęcimskim i bieruńsko-lędzińskim, w gminach Bojszowy i Oświęcim.

 

Źródło i fot.: gddkia.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij