Grupa PBI zbudowała w Oleszycach 130-metrowy odcinek testowy nawierzchni wykonany z dodatkiem modyfikatora siarkowego Sulstar® DA2.

W wykonanej nawierzchni wszystkie trzy warstwy bitumiczne – podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P, warstwa wiążąca z mieszanki AC 16W oraz warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S zostały zmodyfikowane dodatkiem polimeru siarkowego w ilości ok. 25% całkowitej zawartości lepiszcza. Zmiany w składzie i strukturze chemicznej asfaltu spowodowane reakcją jego składników z siarką prowadzą do zmiany budowy koloidalnej, co przekłada się na zmianę właściwości lepiszcza i mechanicznych właściwości mieszanki. Zastosowanie asfaltów modyfikowanych siarką w konstrukcji nawierzchni powoduje znaczne zwiększenie jej trwałości zmęczeniowej.

Wykonany odcinek próbny zostanie poddany intensywnym testom. Drogą przejedzie każdego dnia kilkadziesiąt samochodów ciężarowych, w tym najcięższe pojazdy samowyładowcze, które na co dzień dostarczają do bazy w Oleszycach kruszywa lub odbierają mieszanki mineralno-asfaltowe. Droga będzie także intensywnie użytkowana przez pracujące w bazie PBI ciężkie pojazdy specjalistyczne i samochody osobowe.

Prace badawcze w laboratorium oraz na wykonanej nawierzchni odcinka testowego potrwają kilka miesięcy. Jeżeli potwierdzą się zakładane w laboratoriach parametry, czyli m.in. większa odporność na trwałe deformacje oraz poprawa właściwości przeciwpoślizgowych, Grupa PBI rozważy wykorzystywanie komponentów siarkowych Sulstar® DA2 podczas budowy dróg publicznych.


Źródło i fot.: mat. prasowe


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij