W połowie czerwca GDDKiA podpisała deklarację o współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, której celem są wspólne działania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa pracy przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na budowach. Jednym ze zobowiązań, którego mają przestrzegać obie organizacje, jest budowa kultury BHP poprzez ciągłe doskonalenie systemów zarządzania BHP na realizowanych inwestycjach oraz opracowanie wspólnej strategii działań, w tym wytycznych podnoszących poziom bezpieczeństwa na budowach. Kolejnym krokiem jest powołanie zespołów eksperckich, które opracują szczegółowy zakres współpracy i harmonogram działań.

– Chcemy ograniczyć niebezpieczne zdarzenia na budowach do minimum. Dzięki współpracy z organizacją zrzeszającą generalnych wykonawców możemy to zrobić jeszcze skuteczniej. Współpraca w tak ważnej kwestii to podstawa sukcesu – mówi Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Podpisanie deklaracji to tak naprawdę formalność, bo już od jakiegoś czasu wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa na budowach. Mamy nadzieję, że jednym z efektów naszej współpracy będzie wypracowanie wytycznych bezpieczeństwa, które będą pomocne na wszystkich etapach procesu budowlanego. Bezpieczeństwo pracy to jedno z pól, na którym niezbędna jest współpraca wszystkich stron realizujących inwestycje budowlane. Mam nadzieję, że nasze partnerstwo będzie dla innych branż modelowym przykładem współpracy z instytucjami publicznymi: w pełni zorganizowanej, transparentnej, przyczyniającej się do rozwoju sektora – mówi Jacek Leczkowski, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jednym z elementów, na których prezydent Porozumienia chce się skupić w najbliższym czasie, są prace na wysokościach oraz transport pionowy materiałów.

Dotychczas GDDKiA oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowało wytyczne, które będą wdrażane do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który wraz z załącznikami jest opisem przedmiotu zamówienia i zgodnie z kontraktem stanowi wymagania zamawiającego. Wytyczne będą miały zastosowanie na wszystkich realizowanych przez GDDKiA kontraktach w systemie „Projektuj i Buduj”.


Źródło i fot.: gddkia.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij