Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze opublikował ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 157 oraz na rozbiórkę i budowę mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Gościmiec.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszcznowo w miejscowości Gościmiec.
Zakres zamówienia obejmuje koncepcję wstępną – wariantową (etap I) – składającą się z minimum 3 wariantów, a następnie dokumentację projektową (etap II) dotyczącą rozbiórki istniejącego i budowy nowego obiektu mostowego przez rzekę Noteć wraz z dojazdami. Początek i koniec opracowania należy dowiązać do istniejącej drogi wojewódzkiej.

Szacunkowa wartość projektu to 666 260,16 zł. Wśród kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty znajdują się: gwarancja jakości (40 proc.) oraz cena (60 proc.).

Termin realizacji pierwszego etapu został ustalony na 31 sierpnia 2021 r., a drugiego na 9 grudnia 2022 r. Oferty można składać do 29 lipca 2020 roku.

Źródło: bip.zdw.zgora.pl
fot.: istock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij