Kontrola uprzednia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica przeprowadzona przez prezesa UZP zakończyła się wynikiem pozytywnym.

15 maja 2020 r. wybrana została najkorzystniejsza oferta na projekt i budowę tego odcinka S19. Złożyło ją konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Po wyborze oferty zostało złożone odwołanie, które jeszcze przed terminem posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej cofnięto, w związku z czym postępowanie odwoławcze zostało umorzone. Kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała naruszeń przepisów ustawy. Po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania nastąpi podpisanie umowy.

Zakres prac

Droga ekspresowa S19 Rzeszów Południe – Babica to kolejny odcinek trasy Via Carpatia na Podkarpaciu. Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawca zadania na podstawie Koncepcji Programowej opracuje dokumentację techniczną. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2026. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 6 listopada 2015 r. wydał decyzję środowiskową (4 listopada 2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Obiekty inżynierskie

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie m.in.  tunelu o długości ok. 2 km, a także  sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu w ciągu DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica typu „trąbka” oraz pierwsze na Podkarpaciu centrum zarządzania tunelem.

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.


Źródło i fot.: gddkia.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij