Trwają prace przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy – w tym dotyczące budowy tunelu i mostu.

Prace przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy są mocno zaawansowane. W tym roku do użytku powinny zostać oddane dwa z trzech odcinków drogi ekspresowej S2. Trzeci, prowadzący tunelem pod Ursynowem, powinien zostać ukończony w II kwartale 2021 r. Wtedy też Warszawski Węzeł Drogowy będzie ukończony w trzech czwartych.

Tunel
Do zabetonowania zostały ostatnie metry płyty dennej w tunelu oraz trzy otwory technologiczne w stropie. Wyburzono już tymczasowe podpory pod tunelem metra w nawie południowej i usuwane są w nawie północnej. Zaawansowanie prac na pierwszym odcinku S2 to 81 proc.

Płyta denna, którą zaprojektowano na ok. 1/2 tunelu o długości ok. 2,3 km, została zabetonowana w 98 proc. i w 100 proc. zazbrojona. Wykonano już cały strop pośredni w najgłębszej części tunelu na długości ok. 600 metrów. Budowane są wypełnienia ścian żelbetowych, przejścia awaryjne, stropy łukowe, wewnętrzna zabudowa chodnikowa, strop pośredni w środkowej nawie technologicznej (wykonano ok. 60 proc.) i niszach alarmowych oraz odwodnienie tunelu. Rozpoczęto układanie warstw konstrukcji nawierzchni od strony zachodniej tunelu. W nawie północnej wykonywana jest stabilizacja podłoża oraz warstwa odsączająca.

Tunel stanowi połowę pierwszego odcinka. Na pozostałej trasie trwają prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich na węźle Warszawa Ursynów (wykonywanie murów oporowych z gruntu zbrojonego, umocnienie stożków przyczółków i skarp nasypów). Na wszystkich (z wyjątkiem jednego) obiektach węzła po zachodniej i wschodniej stronie tunelu ułożono warstwę asfaltu lanego. Przy zachodnim portalu tunelu powstają budynki przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, stacja wentylatorowa zachodnia i stacja transformatorowa, a przy portalu wschodnim – stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa.

Most na Wiśle
Po obu stronach mostu gotowe są już dojazdy, montowane jest oznakowanie pionowe i trwają prace porządkowe. Zaawansowanie prac na Zadaniu B wynosi prawie 89 proc.

Niedawno zabetonowany został jeden z dwóch zworników – elementów łączących most zbudowany na podporach nurtowych w całość. Po stronie Wilanowa zbrojony jest drugi zwornik. Jednocześnie ustawiane są krawężniki, wykonywana jest kapa chodnikowa oraz montowane kotwy i deski gzymsowe, a płyta mostu przygotowywana jest pod układanie papy. Asfalt twardolany leży na obu zachodnich nitkach mostu nad terenem zalewowym oraz na południowej nitce po wschodniej stronie mostu. Trwa budowa kładek pieszo-rowerowych przy moście.

Na wszystkich obiektach, zarówno po stronie Wilanowa, jak i Wawra, przeprowadzono próby obciążeniowe. Na obiektach inżynierskich, z wyjątkiem mostu, zakończono także prace związane z układaniem warstwy ścieralnej. Aktualnie prowadzone są jedynie drobne roboty wykończeniowe.

Na wiaduktach w ciągu trasy S2 nad ul. Wał Miedzeszyński wykonywane są schody ewakuacyjne. Na jednej z kładek nad ul. Wał Miedzeszyński montowane są balustrady, a na drugiej wypełniane są szczeliny na deskach gzymsowych. Na węźle Wał Miedzeszyński prowadzone są roboty brukarskie, humusowanie rowów, poboczy i terenów płaskich. Na ul. Ogórkowej „bis” ułożono warstwą wiążącą i ścieralną nawierzchni. Wykonanie tych prac umożliwi przywrócenie ruchu w ciągu ul. Wał Miedzeszyński.

Estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
Ponad dwukilometrowy odcinek drogi ekspresowej przechodzi dwoma estakadami przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na obu ułożona jest ostatnia (ścieralna) warstwa nawierzchni. Na dłuższej, prawie 400-metrowej estakadzie, trwa montaż instalacji przeciwoblodzeniowej (instalacja dysków w nawierzchni), uzupełnianie szczelin w kapach w pasie rozdziału, układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych oraz montaż oświetlenia drogowego. Zamontowano bariery energochłonne i słupy ekranów przeciwolśnieniowych. Na dwóch pozostałych estakadach realizowany jest również montaż instalacji przeciwoblodzeniowej.

Źródło i fot.: gddkia.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij