9-11.09.2020 r. odbyła się druga edycja warsztatów „Projektowanie mostów według Eurokodów – przykłady” zorganizowana przecz czasopismo ,,Mosty”. Wydarzenie tym razem miało miejsce we Wrocławiu.

Zeszłoroczna edycja, która odbyła się w Katowicach, cieszyła się niemałym zainteresowaniem, co było powodem zorganizowania kolejnego szkolenia. Tematyka Eurokodów jest obecnie istotnym zagadnieniem w branży z powodu wprowadzenia obowiązku projektowania mostów zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi, czyli Eurokodami. Długo oczekiwana nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych dla drogowych obiektów mostowych przyczyni się do rozwoju mostownictwa w Polsce, m.in. poprzez uporządkowanie zaleceń technicznych i formalnoprawnych, które panowały dotychczas w branży, a także umożliwi projektantom pracę w całej UE dzięki jednolitym zasadom projektowania.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy z Politechniki Rzeszowskiej pracujący na co dzień pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego, który sprawował merytoryczny nadzór nad warsztatami. Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia uczestników w tematykę Eurokodów. Następnie omówione zostało kształtowanie drogowych obiektów mostowych według katalogu Ministerstwa Infrastruktury oraz obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe. Drugiego dnia dr inż. Maciej Kulpa omówił projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła. Wojciech Ochojski z firmy ArcelorMittal przybliżył uczestnikom zespolone obiekty mostowe o małej i średniej rozpiętości oraz skupił się na zrównoważonym projektowaniu i realizacji oraz przydatnych do tego materiałach i technologiach. Dr inż. Bartosz Piątek zaprezentował tematykę projektowania konstrukcji betonowej przęsła. Ostatniego dnia mgr inż. Aleksander Duda omówił projektowanie korpusów podpór (przyczółka, filara) oraz fundamentów podpór (bezpośredni, palowy). Prowadzący często wchodził w interakcję z uczestnikami, którzy mieli do niego bardzo dużo pytań i kwestii do wyjaśnienia, dzięki czemu była to najbardziej praktyczna część warsztatów.

Podczas trzech dni szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma praktycznymi przykładami i omówić pojawiające się podczas codziennej praktyki problemy. Szkoleniowcy przedstawiali najistotniejsze zmiany w projektowaniu, które przyniosło wprowadzenie Eurokodów oraz omówili, co to oznacza dla całej branży drogowo-mostowej. Dodatkowo chętnie odpowiadali na liczne pytania uczestników nasuwające się podczas omawiania kolejnych zagadnień. Wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami i ekspertami oraz dyskusje nad wieloma aspektami projektowania pomogą w rozwiązywaniu pojawiających się w przyszłej pracy problemów. Uczestnicy pozytywnie ocenili zarówno wartość merytoryczną warsztatów, jak i możliwość spotkania ze specjalistami.

Warsztaty odbyły się pod patronatem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Partnerem wydarzenia była firma ArcelorMittal.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij