7-9 października 2020 roku we Wrocławiu, w formie zdalnej, odbyło się Sympozjum IABSE Wrocław 2020.

IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) to jedno z najważniejszych Stowarzyszeń zrzeszających inżynierów z obszaru budownictwa lądowego na całym świecie. Zostało założone w 1929 roku. Dzięki staraniom obecnego przewodniczącego Polskiej Grupy IABSE, prof. Jana Bienia, Stowarzyszenie powierzyło Politechnice Wrocławskiej organizację wiosennego Sympozjum w 2020 roku. Z uwagi na pandemię COVID-19 wydarzenie zostało przeniesione z planowanego terminu w maju na październik. Konferencja odbyła się w trybie online. Wszystkie prace przedstawione w czasie Sympozjum (w sumie 122 prezentacje) dotyczyły bardzo istotnych zagadnień i charakteryzowały się wysokim poziomem naukowo-technicznym, co znalazło swój wyraz w ocenach Komitetu Naukowego oraz pozytywnych opiniach uczestników Sympozjum wyrażanych w trakcie dyskusji. W materiałach konferencji IABSE Symposium Wrocław 2020. Synergy of Culture and Civil Engineering – History and Challenges (red.: Jan Bień, Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Maciej Hildebrand, Marta Knawa-Hawryszków, Krzysztof Sadowski; Wrocław, 7-9 października 2020; raport IABSE, Zurych, Szwajcaria) umieszczono 134 prace autorów z całego świata, w tym 8 referatów kluczowych, które dotyczyły aktualnych zagadnień historii inżynierii, problemów utrzymania obiektów uważanych za ikony inżynierii XX wieku oraz konstrukcji przyszłościowych. Należy podkreślić, że 4 z 8 referatów kluczowych były przygotowane i zaprezentowane przez polskich autorów. Organizatorzy z przyjemnością odnotowali aktywny udział w Sympozjum prezydenta IABSE, prof. Yaojun Ge z Chin i innych wybitnych specjalistów z wielu krajów. Konferencja została wysoko oceniona jako „top of the top” przez obserwatora jej przebiegu, prof. Enzo Siviero, rektora e-Uniwersytetu Novedrate Como we Włoszech. O sukcesie Sympozjum zadecydowały m.in.: kreatywne podejście organizacyjne, determinacja i entuzjazm zespołu w stawieniu czoła wyzwaniu oraz udział przedstawicieli różnych pokoleń w składzie Komitetu Organizacyjnego, kierowanego przez prof. Jana Biliszczuka (przewodniczącego) i dr. inż. Pawła Hawryszkowa (przewodniczącego wykonawczego, sekretarza Polskiej Grupy IABSE). Na szczególne podkreślenie i podziękowanie zasługuje także efektywna współpraca z pracownikami Sekretariatu IABSE. Sympozjum IABSE Wrocław 2020 było dobrą promocją polskiej inżynierii i udaną próbą przeniesienia tradycyjnej konferencji do świata wirtualnego oraz stworzenia atmosfery realnego Sympozjum. W sumie odbyło się 26 sesji obejmujących 9 grup tematycznych, a także Wieczór Młodych Inżynierów „Spotkanie Generacji” wraz z konkursem „Mosty Wirtualne”, wirtualna Gala Dinner, wirtualna wycieczka techniczna na most Rędziński we Wrocławiu i wirtualne zwiedzanie Wrocławia. Te dodatkowe, nietypowe atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i szczególnie przyczyniły się do pozytywnego odbioru Sympozjum. Uczestnicy mieli możliwość indywidualnego zdalnego spotkania, przeprowadzenia wspólnych dyskusji, wyrażenia opinii, przedstawienia się oraz omówienia swoich zainteresowań zawodowych w mniejszych grupach, a nawet wzniesienia toastu za sukces konferencji.  

Nagrody

W trakcie Sympozjum przyznano też nagrody za najlepsze prezentacje dla młodych autorów (w wieku do 35 lat), które otrzymali: Bruno Pedrosa z Portugalii i Johan de Boon z Holandii. Jury konkursu uznało za pozytywne zjawisko wysoki udział referatów młodych autorów w ogólnej liczbie wygłoszonych prezentacji (33 referaty spośród 134 prac w materiałach Sympozjum) oraz doceniło ich jakość. W ramach Sympozjum nagrodzono również zwycięzcę konkursu „Mosty Wirtualne”, Juga Drobaca z Chorwacji.

Podziękowania

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, w szczególności Komitetowi Naukowemu, patronom instytucjonalnym (Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Związkowi Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, miastu Wrocław, Młodym Mostowcom PWr), patronom medialnym (Structural Engineering International, Bridge Design & Engineering, e-mosty, czasopismu „Mosty”), a także sponsorom, autorom i prezenterom prac, którzy przyczynili się do sukcesu pierwszego Sympozjum IABSE Online Wrocław 2020.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij