Cyfryzacja branży budowlanej jest już faktem. Budownictwo 4.0 było głównym tematem najważniejszego wydarzenia BIM w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli infraBIM 2020 V4 Expo & Multi-Conference.

Ze względu na pandemię organizatorzy zdecydowali o zmianie majowego terminu na 13-16 października 2020 r. Mimo trudnej w realizacji wersji online osiągnięto światowy poziom zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Zwłaszcza że konferencji towarzyszyło powstanie pierwszego w tej części Europy informacyjnego kanału wideo o nazwie infraSTUDIO. W wydarzeniu wzięło udział ponad 800 uczestników z 24 krajów świata, w tym z tak odległych miejsc jak: Australia, Egipt, Peru i Wietnam. Organizatorem była fundacja EccBIM przy wsparciu zespołu infraTEAM jako operatora. Politechnika Śląska była głównym partnerem akademickim.

Najważniejsze wydarzenia

W sesji otwarcia głos kolejno zabrali: JM Arkadiusz Mężyk (rektor Politechniki Śląskiej), Hubert Nowak (prezes Urzędu Zamówień Publicznych), Tomasz Żuchowski (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad), Kazimierz Karolczak (przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii), Richlove Mensah (dyrektor regionalny Departamentu Handlu Międzynarodowego z Ambasady Brytyjskiej), Wiktor Piwkowski (koordynator Projektu BIM Standard PL). Duży udział w umiędzynarodowieniu wydarzenia miało wsparcie wsparcie Departamentu Handlu Zagranicznego i Ambasad Brytyjskich. Razem z firmą SPI zrealizowana została sesja specjalna SMART INFRASTRUCTURE. Najwięksi zagraniczni eksperci BIM, którzy brali udział w kluczowych brytyjskich inwestycjach w infrastrukturę, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu cyfryzacji budownictwa. Drugi dzień to z kolei BIM HYDE PARK i zaangażowanie zespołu Urzędu Zamówień Publicznych. To specjalne wydarzenie zostało podzielone na trzy części: najpierw wprowadzenie w postaci serii prelekcji na temat strategii BIM na centralnym szczeblu krajów Grupy Wyszehradzkiej, a po nim były dwa panele dyskusyjne. W pierwszym z nich przedstawiciele centralnych instytucji rozmawiali na temat implementacji krajowych standardów BIM. Drugi panel, z udziałem m.in. świata akademickiego i organizacji zawodowych, poświęcony był kompetencjom BIM. Pozostałe dwa dni to seria sesji plenarnych oraz praktycznych warsztatów.

Podsumowanie

Przez cztery dni można było wysłuchać prawie 40 prelekcji, wziąć udział w prawie 20 warsztatach oraz uczestniczyć w kilku ważnych panelach dyskusyjnych. Prelegenci i dyskutanci należeli do najbardziej znanych ekspertów BIM w Europie, którzy brali udział w największych infrastrukturalnych kontraktach Wielkiej Brytanii czy Skandynawii. Wśród nich byli też przedstawiciele naszego regionu, m.in. z projektów Rail Baltica, Centralnego Portu Komunikacyjnego czy Centrum Nauki Kopernik. Patronat honorowy nad infraBIM objęło Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Zamówień Publicznych, GDDKiA, Fundacja Grupy PKP i Ambasada Brytyjska w Warszawie. Wydarzeniu patronowało również prawie 20 innych podmiotów w postaci organizacji zawodowych, samorządowych i ośrodków akademickich. Patronat medialny realizowany był przez ponad 20 wydawnictw, czasopism i portali informacyjnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij