66. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB mimo trudnej sytuacji epidemicznej odbyła się i przeszła już do historii. Po raz pierwszy była prowadzona w systemie hybrydowym.

Podobnie jak przed rokiem, funkcję bezpośredniego organizatora pełnił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tradycyjnie konferencja składała się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej były Wyzwania budownictwa podziemnego, w której wygłoszono 7 referatów. Przedmiotem części ogólnej były natomiast problemy naukowe z zakresu: budownictwa ogólnego, fizyki budowli, geotechniki, inżynierii komunikacyjnej, inżynierii materiałów budowlanych, inżynierii przedsięwzięć budowlanych, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, mechaniki konstrukcji i materiałów, budownictwa hydrotechnicznego. Wygłoszono 67 referatów w 15 tematycznie dobranych sesjach naukowych. W trakcie konferencji zorganizowano dwa konkursy – na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia, oraz na najlepszy samodzielny poster młodego naukowca (zaprezentowano 11 prac). Laureatem konkursu na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca wygłoszony podczas konferencji został dr inż. Damian Iwanowicz z Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego w Bydgoszczy. Tytuł referatu to: Ocena wybranych metod szacowania maksymalnych długości kolejek pojazdów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. W konkursie na najlepszy samodzielny poster młodego naukowca I miejsce zdobył mgr inż. Filip Broniewicz z Politechniki Białostockiej za pracę pt. Analiza wytrzymałościowa rurowych elementów kompozytowych. II miejsce zajął mgr inż. Faustyn Recha z Politechniki Śląskiej, a III miejsce mgr inż. Krzysztof Kegler z Politechniki Łódzkiej. Po raz drugi w trakcie konferencji odbył się turniej bowlingu o Puchar Przewodniczącego KILiW PAN Profesora Kazimierza Furtaka. Tym razem zwycięzcą został profesor Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej (Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej). Organizatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie i promocję konferencji, a uczestnikom zarówno stacjonarnym, jak i zdalnym, za udział. Następna, 67. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, odbędzie się w 2022 roku. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij