8 grudnia 2020 r. odbyło się Forum Projektanta Mostowego zorganizowane przez redakcję czasopisma „Mosty”. Jak większość wydarzeń w ostatnim czasie wydarzenie miało charakter spotkania online. Partnerem forum była firma Aarsleff.

W zorganizowanym wydarzeniu wzięło udział blisko 140 osób, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele administracji drogowej, firm projektowych, wykonawczych, a także osoby na co dzień zaangażowane w tematykę budownictwa mostowego.    
Uczestnicy forum mogli zapoznać się nie tylko z ciekawymi prelekcjami, ale również poznali tegorocznych laureatów Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa.

Jako pierwszy referat wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk (Politechnika Wrocławska), poruszając temat związany z bezpieczeństwem budowli mostowych. Jako drugi wystąpił prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska). Przedstawił referat pt. „Kontrowersje estetyki mostów – konstrukcja i funkcja a fantazja architektoniczna”. Dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP (Politechnika Poznańska) zaprezentował refleksje dotyczące korozji kabli sprężających na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Kolejno dr inż. Andrzej Kasprzak (Mosty Gdańsk)  zaprezentował projekt mostu przez Narew w ciągu obwodnicy Łomży (S-61) w kontekście wymagań kontraktowych i środowiskowych, natomiast dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) przybliżył temat związany z budową mostów kolejowych w warunkach kryzysowych. Po każdym wygłoszonym referacie uczestnicy forum mogli zadawać prelegentom pytania poprzez chat, z czego chętnie korzystali.

Forum było także okazją do zaprezentowania obiektów zgłoszonych do XII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa oraz oficjalnego ogłoszenia zwycięzców. Sytuacja związana z pandemią nie pozwoliła bowiem na ogłoszenie wyników podczas sesji otwarcia Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe, jak to miało miejsce dotychczas. Wyniki ogłosili Profesor Kazimierz Flaga, jeden z członków Jury, oraz Marlena Machura, redaktor pisma „Mosty”, organizatora konkursu.

Główną ideą konkursu jest promowanie polskiej myśli projektowej i wyróżnienie najbardziej znaczących obiektów oddanych do użytku. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. W Jury konkursu zasiadają uznani w branży mostowej eksperci i autorytety: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. Ogromna wiedza i doświadczenie członków Jury gwarantują, że nagrodzone prace są innowacyjne i wyróżniają się na tle innych obiektów.

Obiekty mostowe do konkursu mogą zgłaszać inżynierowie mostowi, zespoły projektowe, firmy wykonawcze i architekci. Przedstawiciele firm, które wzięły udział w konkursie, uczestniczyli w forum. Zwycięzcy - zgodnie z tradycją - mieli możliwość zabrania głosu, dzięki połączeniu się z nimi online.

Najlepszą realizacją projektu mostu o rozpiętości przęsła poniżej 70 m został most kolejowy w km 84,548 linii nr 6 (E 75) na rzece Bug zgłoszony przez Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty s.c. S. Biegański, J. Broś. Prezes firmy, Jerzy Broś, podziękował osobom zaangażowanym w powstanie obiektu oraz krótko omówił najważniejsze cechy mostu, który zdobył uznanie Jury.

W kategorii realizacja projektu mostu o rozpiętości przęsła powyżej 70 m został nagrodzony most kolejowy M2 w km 1,875 w torze nr 4 linii nr 91 (tor 2 linii kolejowej 629) nad rzeką Wisłą oraz ul. Podgórską i Zabłocie w Krakowie zgłoszony przez STRABAG Sp. z o.o. Głos zabrał  dyrektor projektu, Bogusław Pilujski, podziękował Jury za uznanie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w projekt za ciężką pracę nad stworzeniem bardzo ważnego dla Krakowa mostu. Przedstawił również plany, jakie dotyczą dwóch kolejnych mostów w Krakowie. 

Za najlepszą kładkę dla pieszych uznano kładkę nad kanałem Łuczańskim w Giżycku. Nagroda została przyznana dla zespołu firmy YLE Inżynierowie. Głos zababrał Piotr Żółtowski wraz z zespołem, Malwiną Łazęcką oraz Rafałem Malińskim. Podziękowali oni zarówno Jury konkursu, jak również inwestorowi obiektu. 

W kategorii renowacja istniejącego obiektu inżynierskiego nagrodę przyznano firmie Transprojekt Gdański za renowację estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ewa Kordek-Klenowska podziękowała Jury za wyróżnienie oraz podkreśliła unikatowość wyremontowanej estakady.

W tym roku Jury przyznało również wyróżnienie w kategorii zrealizowany obiekt drogowy lub kolejowy o rozpiętości powyżej 70 m dla mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu zgłoszonemu przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. Głos zabrał Sebastian Nowak, który podziękował za wyróżnienie.

Wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w wydarzenie serdecznie dziękujemy, zaś zwycięzcom konkursu składamy z wyrazami uznania gratulacje.  

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij