1 marca 2020 roku podpisana została umowa na podparcie Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą. Wykonawcą tego etapu prac została firma Kormost. Wartość zadania to prawie 1,8 mln zł. Trwają też przygotowania do dalszych prac naprawczych na obiekcie.

W ramach podpisanej Umowy została przygotowana przez Wykonawcę prac dokumentacja techniczna podparcia obiektu, która obecnie jest zatwierdzana przez pion techniczny ZDMiKP.

Na terenie pod mostem trwają już prace przygotowawcze do dalszych robót, które zgodnie z umową potrwają (w zależności od warunków pogodowych) do końca kwietnia bieżącego roku.

Przygotowywane jest podłoże pod konstrukcje wsporcze - wykonano część robót ziemnych i wbito grodzice stalowe w rejonie nabrzeża Brdy, bowiem jedna z podpór zlokalizowana będzie w rzece.
Równocześnie z pracami przy podparciu obiektu, prowadzone są przygotowania do dalszych działań naprawczych.

11 marca 2021 roku niepowodzeniem zakończyły się prowadzone negocjacje cenowe z konsorcjum firm: Kormost oraz firmą Mosty Łódź S.A. dotyczące naprawy uszkodzonych elementów mostu. Rozmowy były prowadzone z firmą zajmującą się obecnie tymczasowym podparciem obiektu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Podczas negocjacji szczegółowo określono propozycję technicznego rozwiązania naprawy, jednak z uwagi na znaczne rozbieżności w zakresie wyceny naprawy ZDMiKP zakończył negocjacje w tym trybie.

Obecnie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przygotowuje materiały do ogłoszenia postępowanie przetargowego na wybór wykonawcy naprawy mostu. Planujemy ogłosić przetarg w najbliższych dniach.

Przypominamy, że prace naprawcze mostu będzie można realizować dopiero po wykonaniu tymczasowych podpór pod mostem (obecnie realizowane), opracowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz innych zabiegach technicznych związanych np. z odciążeniem całej konstrukcji mostu Uniwersyteckiego.

źródło i fot.: zdmikp.bydgoszcz.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij