III Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” odbyła się 1-3 października 2019 r. w Katowicach. Zapraszamy uczestników do pobrania prezentowanych referatów.

Analiza i ocena sytuacji na krajowym rynku budowlanym

Wybrane przypadki geotechniczne realizacji dróg i mostów w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych

Technologie w postaci materaca geokomórkowego i geomateraca jako wzmocnienie podłoża w trudnych warunkach gruntowych na przykładzie realizacji dróg wojewódzkich

Kruszywo z wapienia jako potencjalny składnik betonów przeznaczonych dla budownictwa mostowego - kontynuacja badań

Zastosowanie geokompozytów drenażowych z filtrem hydrofobowym do ochrony przeciwwysadzinowej w nawierzchniach drogowych

Projekt i realizacja przyczółków mostowych z niekonwencjonalną zasypką

Pale z powiększoną podstawą - przykłady i ograniczenia zastosowań

Ocena nośności pali przemieszczeniowych na podstawie pomiaru parametrów wiercenia

Tunele drogowe w ciągu drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu

Uzdatnianie i stabilizacja gruntów spoistych

Zastosowanie techniki wgłębnego mieszania gruntu (DSM) do wzmacniania podłoża i stabilizacji osuwisk

Projektowanie przekopu Mierzei Wiślanej

Śląska Szkoła Mostowa

Trwałość eksploatacyjna konstrukcji przejść dla zwierząt w infrastrukturze drogowej i kolejowej

Nowa "era kamienia" w betonach konstrukcyjnych dla budownictwa mostowego

Charakterystyka typowych uszkodzeń infrastruktury komunikacyjnej na terenach górniczych

waria konstrukcji z gruntu zbrojonego. Opis przypadku

Kierunki rozwoju technologii mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego

Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich - aktualne przepisy techniczne

Trendy rozwojowe w asfaltach i nawierzchniach asfaltowych

Zastosowanie nowoczesnych mieszanek wypełniających w budownictwie infrastrukturalnym

Rozwiązania materiałowo-technologiczne i konstrukcyjne nawierzchni drogowych obciążonych ruchem bardzo ciężkim

Przykłady realizacji konstrukcji nawierzchni zoptymalizowanych z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij